ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭН АЖИЛЛАЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд зарлагдаж, шилэн хяналтын системд байршсан хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгч нийт 10 аж ахуйн нэгжид зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

Тухайн хамрагдсан газруудыг холбогдох “Хяналтын хуудас”-ны  асуумжуудийн хүрээнд шалгаж эрсдэлийг үнэлэхэд дундаж оноо 117 буюу 32%-иар “дунд” эрсдэлтэй дүгнэгдлээ.

Иймээс илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 8 аж ахуйн нэгжид 80 заалт бүхий зөвлөмжийг хүргүүлэнаж ахуйн нэгжийн удирдлага, ажилтан нийт 27 хүнд байгууллагын сургалтыг зохион байгуулж, гаргасан зөрчлийг дахин давтахгүй байх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.


 

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт